Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy serwis internetowy www.zspryglice.pl wraz z zawartością oraz elementami graficznymi składającymi się na jego całość, jest własnością Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach - i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. podlega ochronie praw autorskich (dz. U. Z dnia 23 lutego 1994 r., nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

Kopiowanie lub powielanie elementów na inne serwery lub do innych ośrodków w celu dalszego powielania lub ponownego rozpowszechniania bez wiedzy i zgody Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach jest wyraźnie zabronione.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniej notyfikacji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady danych zawartych w serwisie www oraz za jakiekolwiek szkody mogące wynikać z posłużenia się informacją w nim zawartą.

Niniejszy serwis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 par.1 kodeksu cywilnego.

Wszystkie nazwy, loga, znaki firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego