Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Nauczyciele

Wykaz nauczycieli i pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach


Janusz Szczęch -  Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Adamczyk - fizyka

Rafał Baczyński - biologia, przedmioty zawodowe

Dorota Bieleń - język niemiecki, doradca zawodowy

Anna Burgielska - Długosz - język angielski

Jacek Chodań - historia, wychowawca internatu

Switłana Ciochoń - język angielski

Lucyna Dolecińska - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Piotr Grochola- materiałoznawstwo i technologia w montażu izolacji przemysłowych, Podstawy dokumentacji technicznej

Ewa Stańczyk-Kukla - zawodowe przedmioty informatyczne, matematyka

Joanna Kita – fizyka, informatyka

Anna Iwaniec - matematyka

Marta Materowska -matematyka

Halina Michalik - język polski

Maria Mikrut – religia, zawodowe przedmioty gastronomiczne, wdż

Arkadiusz Nowak - geografia, zawodowe przedmioty informatyczne

Magdalena Obal - język angielski

Stanisława Pęcak – zawodowe przedmioty farmaceutyczne

Magdalena Piątek - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Krzysztof Płaczek - zawodowe przedmioty informatyczne

Urszula Skowron - język migowy

Łukasz Sysło - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Ks. Łukasz Szczepanik - religia

Wioletta Tokarska - podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, przedmioty ekonomiczne

Katarzyna Galas-Wolska – pedagog szkolny

Ewa Wójcik - język polski, wiedza o kulturze, biblioteka

Barbara Wójtowicz- Machota - tyflopedagog, oligofrenopedagog

Stanisława Zelek - chemia, zawodowe przedmioty gastronomiczne

Renata Iwaniec - biblioteka

 

Pracownicy administracji

Danuta Albin - młodszy księgowy

Anna Płaza Usarz - główny księgowy

Danuta Usarz - sekretarz szkoły

 

Pracownicy obsługi

Adam Jodłowski

Jolanta Łępa

Stanisława Mazur

Barbara Wesołowska