W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Nauczyciele

Wykaz nauczycieli i pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach


Janusz Szczęch -  Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna Armatys - matematyka

Dorota Bieleń - język niemiecki, doradca zawodowy

Anna Burgielska - Długosz - język angielski

Magdalena Obal - język angielski

Halina Michalik - język polski

Ewa Wójcik - język polski,  biblioteka

Arkadiusz Nowak - geografia, zawodowe przedmioty informatyczne

Regina Krupa - biologia

Wioletta Tokarska - podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie,

Lucyna Dolecińska - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Ewa Stańczyk-Kukla - matematyka

Joanna Kita – fizyka, informatyka

Anna Iwaniec - matematyka

Marta Materowska -matematyka

Jacek Chodań - historia, wychowawca internatu

Maria Mikrut – religia, zawodowe przedmioty gastronomiczne, wdż

Magdalena Piątek - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Stanisława Zelek - chemia, zawodowe przedmioty gastronomiczne

Krzysztof Płaczek - zawodowe przedmioty informatyczne

Piotr Grochola- materiałoznawstwo i technologia w montażu izolacji przemysłowych, Podstawy dokumentacji technicznej

Michał Szydłowski – zawodowe przedmioty informatyczne, język angielski

Łukasz Sysło - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Ks. Łukasz Szczepanik - religia

Katarzyna Galas-Wolska – pedagog szkolny

Barbara Wójtowicz- Machota - tyflopedagog, oligofrenopedagog

Elżbieta Kucajda - logopeda

Renata Iwaniec – biblioteka

Rałął Sokulski – muzyka

Tomasz Pilch - BHP

 

Pracownicy administracji

Danuta Albin - młodszy księgowy

Anna Płaza Usarz - główny księgowy

Danuta Usarz - sekretarz szkoły

 

Pracownicy obsługi

Adam Jodłowski

Jolanta Łępa

Stanisława Mazur

Barbara Wesołowska