KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Szkoły dla dorosłychTechnik farmaceutyczny


 

Kwalifikacje zawodowe:

Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

 

Nauka trwa 2 lata, 4 semestry. W tym słuchacze odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową .

Główne zadania i wykonywane czynności:

Technik farmaceutyczny:

- sporządza produkty lecznicze, kontroluje ich wytwarzanie i jakość, prowadzi obrót środkami farmakologicznymi i materiałami medycznymi.

- obsługuje pacjentów w aptekach i punktach aptecznych - wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne.

- prowadzi proces technologiczny związany z wytwarzaniem leku przy użyciu aparatury laboratoryjnej w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, zielarskim.

- sporządza leki recepturowe, porcjuje, etykietuje i przygotowuje je do obrotu.

- dba o dostępność leków i wyrobów medycznych, analizuje zapotrzebowanie rynku, prowadzi ewidencje produktów.

 

Perspektywy zatrudnienia:

- apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i apteki zakładowe,

- punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne,

- zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego,

- laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

- stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcje farmaceutyczne.

 

Dlaczego warto się u nas uczyć?

- wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,

- profesjonalnie wyposażona pracownia,

- nauczyciele – praktycy,

- 4 tygodniowa praktyka w renomowanych aptekach, firmach farmaceutycznych

- szkoła oferuje dodatkowe bezpłatne zajęcia z informatyki - System obsługi aptek KS - APTEKA Windows (obsługa programu przedsiębiorstwa informatycznego KAM-SOFT).Opiekun osoby starszej


Opiekun osoby starszej to kierunek dla osób komunikatywnych, kreatywnych i chętnych do współdziałania ze względu na charakter pracy - z człowiekiem chorym i niesamodzielnym.
Kształcenie w zawodzie: opiekun osoby starszej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
•    rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
•    dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo - wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
•    udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
•    nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
Zatem opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
•    środowisku domowym podopiecznych,
•    ośrodkach pomocy społecznej,
•    instytucjach działających na rzecz osób starszych,
•    w oddziałach szpitalnych,
•    hospicjach,
•    zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
•    może również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ.