Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

3

Ferie zimowe:

14 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,

świętokrzyskie, wielkopolskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

5

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 7 i 8 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

 

 

 

 

 

 

 

7

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna


- część pisemna

 

 

 

 

 

 

Termin

ogłaszania wyników egzaminu

maturalnego

 

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 

 

Ogłoszenie wyników

od 6 do 23 maja

języki obce

od 6 do 25 maja

(oprócz 12 i 19 maja)

język polski

od 9 do 22 maja

(oprócz 12 i 19 maja)

(podstawa prawna:  art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy

z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

 

4 lipca 2019r.

 

 

 

 

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja

i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.

*

11 września 2019 r.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

SESJA 1

Część pisemna

10 stycznia 2019r.

Część praktyczna

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja /model d/

9 stycznia 2018r.

 

w pozostałych kwalifikacjach model/w,wk,dk/

od 11 stycznia do 16 lutego 2019r.

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

22  marca 2019r.

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

24 maja 2019r.

SESJA 2

Część pisemna

18 czerwca 2019r.

Część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

/model d/

17 czerwca 2019r.

W pozostałych  kwalifikacjach

od 21 czerwca do 4  lipca 2019r.

 

(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy

z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty

– Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

30 sierpnia 2019r.

 

 

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

21 czerwca 2019r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –

Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

11

Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.

poz. 1603).