PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Czesława Majorka W Ryglicach

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego  – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

3

Ferie zimowe:

29 stycznia – 11 lutego 2018r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

22 stycznia - 4 lutego 2018r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

12-25  lutego 2018r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

15 - 28 stycznia 2018r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca- 3 kwietnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm

 

5

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 7 i 8 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

27 kwietnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –

Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

6

 

 

 

 

 

 

 

7

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna


- część pisemna

 

 

 

Termin

ogłaszania wyników egzaminu

maturalnego

 

od 5 do 25 maja (oprócz 6,13,20 maja) języki obce

od 9 do 22 maja(oprócz 13,20 maja(język polski)

od 4 do 23 maja

(podstawa prawna:  art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy

z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

 

4 lipca 2018r.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

SESJA 1

Część pisemna

11 stycznia 2018r.

Część praktyczna

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja /model d/

10 stycznia 2018r.

 

w pozostałych kwalifikacjach model/w,wk,dk/

od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

23  marca 2018r.

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

25 maja 2018r.

SESJA 2

Część pisemna

19 czerwca 2018r.

Część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

/model d/

26 czerwca 2018r.

W pozostałych  kwalifikacjach

od 22 czerwca do 4  lipca 2018r.

 

(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy

z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty

– Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 sierpnia 2018r.

 

 

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

22 czerwca 2018r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –

Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

11

Ferie letnie

 

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –

Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.