PROGRAM ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

PROGRAM ERASMUS + PROJEKT "JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMIN"

PROGRAM ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Rada Rodziców

...

Przewodnicząca  Jolanta Dąbrowska

Z-ca Jolanta Niemiec
Halina Wiśniowska

Skarbnik Tomasz Rąpała

Opiekun Rady Rodziców
Wioletta Tokarska