Rada Rodziców

...

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCA:  Jolanta Dąbrowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Jolanta Faliszek

CZŁONKOWIE: Dariusz Zabawa

Beata Mierzyńska

Alina Tulik

Lucyna Duda

 

OPIEKUN RADY RODZICÓW:  Wioletta Tokarska