Rada Rodziców

...

Przewodnicząca  Jolanta Dąbrowska

Z-ca Jolanta Niemiec
Halina Wiśniowska

Skarbnik Tomasz Rąpała

Opiekun Rady Rodziców
Wioletta Tokarska