W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Rada Rodziców

...

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA:  Jolanta Dąbrowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Beata Mierzyńska, Wioletta Patyk

CZŁONKOWIE:

Alina Tulik

Agata Krzywoń

Opiekun: Wioletta Tokarska