WYCHOWAWCY

Zespół wychowawców

  • Katarzyna Galas  -Wolska–wychowawca(kl IV Tiż)
  • Magdalena Obal  -wychowawca kl ITiż p
  • Zelek Stanisława -wychowawca KL ITż g
  • Anna Burgielska Długosz  -wychowawca kl I Ti g
  • Wioletta  Tokarska  -wychowawca kl II Tiż
  • Ewa Wójcik  -wychowawca kl III Tiż ,opiekun LO d
  • Magdalena Piątek  -wychowawca I BS
  • Maria Mikrut  -wychowawca I BS
  • Halina  Michalik  -wychowawca II BS ,opiekun LO d
  • Dorota Bieleń  -wychowawca III BS