Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

ZPB

Audyt kontrolny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

...

Już za nami audyt kontrolny, który odbył się 25 maja br.Nasza szkoła ubiega się o przedłużenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na kolejne pięć lat.

Przeszliśmy wzorowo kotrolę Policji z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie i oczekujemy na przyznanie wysokiej oceny, która pozwoli nam na kontynuację uczestnictwa naszej szkoły w Zintegrowanej Polityce Bezpieczeństwa

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach ubiega się o przedłużenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo w ramach programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa na kolejnych pięć lat. Zobacz ANEKS DO ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA


 

 

 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

...

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, który jest przyznawany w ramach uczestnictwa placówki oświatowej  w projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

Certyfikat został wręczony  przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  nadinsp. Mariusza Dąbka oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego 24 września br. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie Z ramienia szkoły honorowy certyfikat odebrał Pan Dyrektor Janusz Szczęch, Koordynator Projektu Wioletta Tokarska oraz przedstawicielka uczniów Ewelina Wawrzaszek. Posiadacz takiego certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa oraz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa Jesteśmy przekonani, iż sprostamy powyższym wymaganiom i po dwóch latach znowu zostanie nam przedłużona ważność posiadania certyfikatu.


Program Zintegrowana Polityka Bezpieczenstwa

...

Audyt Kontrolny Przedstawicieli Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie w ramach ubiegania się  o certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

...

W dniu 30 maja br. odbędzie się audyt kontrolny przeprowadzony przez przedstawicieli  Wydziału Prewencji KWP w Krakowie w ramach uczestnictwa naszej szkoły w projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.Z audytu zostanie sporządzony protokół w formie arkusza oceny.Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.