KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Wyjazd edukacyjny do Ciężkowic w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów”

...

 

Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzali zarówno Muzeum jak i Rezerwat, uczestniczyli w prelekcjach dotyczących przyrody oraz wody co wpłynęło pozytywnie na kształtowanie postaw na rzecz ochrony różnorodności i bogactwa naturalnego

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź EKO 2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie _Bądź EKO 2019

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie _Bądź EKO 2019

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie _Bądź EKO 2019

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie _Bądź EKO 2019