KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

DODATKOWA REKRUTACJA NA STAŻE MÓJ ROZWÓJ-MOJA PRZYSZŁOŚĆ

...

Dodatkowa rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

nr: RPMP.10.01.03-12-0353/16 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.


W związku z 3 wolnymi miejscami do udziału w stażach zawodowych z przedmiotu chemia działając zgodnie z regulaminem rekrutacji z dnia 17 kwietnia 2019r. (Uchwała Zarządu Powiatu nr 368.2019)  przedłuża się rekrutację na okres od 16.05.2019 do 23.05.2019, tym samym dopuszczając do rekrutacji uczniów z pozostałych szkół uczestniczących w projekcie tj.: Technikum - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach / Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku/ Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu/ Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie/ Technikum - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

W przypadku braku chętnych na obszar chemia do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy będący na listach rezerwowych na staż zawodowy w ramach obszaru: biologia, geografia, fizyka zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Dodatkowa rekrutacja odbywa się na analogicznych zasadach jak rekrutacja właściwa z zachowaniem aktualnie obowiązujących dat.

Chętnych do udziału zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenia formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej www.powiat.okay.pl oraz
w sekretariacie szkoły.

 

 

Bożena Pawilkowska

/-/

Kierownik projektu