KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

„Mój rozwój- moja przyszłość” -projekt

...

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole kontynuowany jest projekt "Mój rozwój-moja przyszłość"

• Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA

• Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze INFORMATYKA

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze BIOLOGIA

• Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze CHEMIA

• Zajęcia Rozwijające INFORMATYKA

• Zajęcia Rozwijające BIOLOGIA

• Zajęcia Rozwijające Geografia

• NAUKA PROGRAMOWANIA

• Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: ZOO, Ogród Botaniczny w ramach przedmiotu BIOLOGIA

• Wizyta zawodoznawcza: AGH, Cyfronet, Airport w ramach przedmiotu INFORMATYKA

• Wizyta zawodoznawcza: Fabryka Kosmetyków, Kopalnia soli Wieliczka w ramach przedmiotu CHEMIA