3-1.jpg

„Mój rozwój- moja przyszłość” -projekt

...

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole kontynuowany jest projekt "Mój rozwój-moja przyszłość"
Prosimy o zapoznanie się ze stosownymi dokumentami do projektu. Zachęcamy do udziału w projekcie

"Rekrutacja na formy wsparcia dla uczniów odbywa się od 03 września 2018r. do 14 września 2018r. szczegóły określa Regulamin.

Rekrutacja odbywa się oddzielnie w każdej szkole na na daną formę wsparcia z danego przedmiotu, tj. w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach

• Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA - 8 osób

• Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze INFORMATYKA - 8 osób

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze BIOLOGIA - 8 osób

• Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze CHEMIA - 8 osób

• Zajęcia Rozwijające INFORMATYKA - 8 osób

• Zajęcia Rozwijające BIOLOGIA - 8 osób

• Zajęcia Rozwijające Geografia - 8 osób

• NAUKA PROGRAMOWANIA - 8 osób

• Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: ZOO, Ogród Botaniczny w ramach przedmiotu BIOLOGIA - 20 osób

• Wizyta zawodoznawcza: AGH, Cyfronet, Airport w ramach przedmiotu INFORMATYKA - 20 osób

• Wizyta zawodoznawcza: Fabryka Kosmetyków, Kopalnia soli Wieliczka w ramach przedmiotu CHEMIA - 20 osób

Rekrutacja na formy wsparcia dla nauczycieli w ramach oferty

"Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki"

odbywa się od 03 września 2018r. do 14 września 2018r.

Szczegóły określa Regulamin.

Links: http://www.powiat.tarnow.pl

 

- Dokumenty dostępne są - tutaj