Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zespoły przedmiotowo-zadaniowe

Zespół wychowawców i pomocy ds. psychologiczno-pedagogicznej.

 • Katarzyna Galas-Wolska–przewodnicząca zespołu
 • Michalik Halina-wychowawca ,opiekun LO
 • Materowska Marta-wychowawca
 • Zelek Stanisława-wychowawca
 • Tokarska Wioletta-wychowawca
 • Wójcik Ewa-wychowawca ,opiekun SPf
 • Piątek Magdalena-wychowawca
 • ks. Łukasz Szczepanik-katecheta
 • Maria Mikrut-katecheta
 • Bieleń Dorota-wychowawca
 • Nowak Arkadiusz –opiekun LO

Zespół ds. ewaluacji i przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych.

 • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
 • Bieleń Dorota -przewodnicząca zespołu
 • Wójcik Ewa-członek zespołu
 • Burgielska-Długosz Anna –członek zespołu
 • Materowska Marta - członek zespołu

Zespół ds. promocji szkoły oraz współpracy ze środowiskiem i organizacji imprez szkolnych.

 • Tokarska Wioletta-przewodnicząca zespołu
 • Wójcik Ewa –zastępca przewodniczącej odpowiedzialna za imprezy szkolne
 • Michalik Halina-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
 • Zelek Stanisława-członek zespołu
 • Chodań Jacek-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Sysło Łukasz-członek zespołu
 • Michalik Halina- członek zespołu
 • Galas Wolska Katarzyna-członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna –członek zespołu
 • Dorota Bieleń-członek zespołu
 • Magdalena Piątek-członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu
 • Marta Materowska- członek zespołu

Zespół  ds. modyfikacji  i redagowania planu pracy szkoły oraz modyfikacji Statutu Szkoły

 • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
 • Materowska Marta-zastępca przewodniczącej komisji ds. modyfikacji statutu
 • Wioletta Tokarska-członek zespołu
 • Szczęch Janusz-dyrektor szkoły
 • Bieleń Dorota –członek zespołu
 • Wójcik Ewa-członek zespołu

Zespół przedmiotów matematyczno -przyrodniczych

 • Materowska Marta-przewodnicząca zespołu
 • Zelek Stanisława-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Iwaniec Anna –członek zespołu
 • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu

Zespół  przedmiotów humanistycznych

 • Michalik Halina–przewodnicząca zespołu
 • Chodań Jacek-członek zespołu
 • Wioletta Tokarska-członek zespołu
 • Wójcik Ewa –członek zespołu
 • Sysło Łukasz-członek zespołu

Zespół ds. języków obcych

 • Burgielska Długosz Anna -przewodnicząca zespołu
 • Bieleń Dorota -członek zespołu
 • Ciochoń Svietłana -członek zespołu

Zespół ds. przedmiotów zawodowych

 • Płaczek Krzysztof –przewodnicząca zespołu
 • Zelek Stanisława –członek zespołu
 • Tokarska Wioletta-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz –członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Pęcak Stanisława-członek zespołu
 • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu
 • Grochola Piotr-członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu

Zespół nauczycieli pracujących w jednym oddziale

-Oddział kl.I BS-przewodniczący Halina Michalik

Członkowie:nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II BS-przewodniczący  Dorota Bieleń

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.III ZSZ -przewodniczący  Piątek Magdalena

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.I Tiż przewodniczący  Wioletta Tokarska

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II Tiż przewodniczący  Ewa Wójcik

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.III Tiż -przewodniczący  Marta Materowska

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.IV Tiż-przewodniczący Stanisława Zelek

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II SPf-przewodniczący  Wioletta Tokarska

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II LO dla dorosłych –przewodnicząca Halina Michalik

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.III LO dla dorosłych –przewodnicząca Ewa Wójcik

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

Indywidualne nauczanie-opiekun Dorota Bieleń

 

Zespół ds. doradztwa zawodowego

 • Dorota Bieleń-przwodnicząca
 • Katarzyna Galas Wolska-członek zespołu
 • Wioletta Tokarska-członek zespołu

Zespół ds. WF

 • Sysło Łukasz – przewodnicząca zespołu
 • Piątek Magdalena - członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna- członek zespołu
 • Szczęch Janusz –członek zespołu

Zespół ds. Projektu Erasmus +

 • Burgielska Długosz Anna- przewodnicząca zespołu
 • Bieleń Dorota-członek zespołu
 • Zelek Stanisława –członek zespołu
 • Ciochoń Svietłana-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu