HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

...

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

1

11 września 2018

organizacja roku szkolnego, regulaminy szkolne, wymagania edukacyjne

2

22 listopada 2018

osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

3

11 stycznia 2019

wyniki klasyfikacji śródrocznej, /klasy maturalne/ osiągnięcia uczniów sprawy bieżące

4

11 stycznia 2019

podsumowanie półrocza osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące wyniki klasyfikacji śródrocznej

5

16 kwietnia 2019

klasyfikacja roczna//klasy  maturalne//,osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

6

16 maja 2019

osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

7

 

indywidualne spotkania  rozmowy wychowawców klas konsultacje