Harmonogram spotkań z Rodzicami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach w roku szkolnym 2019/2020

...

Harmonogram spotkań z Rodzicami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

 

1

 

12 września 2019

 

organizacja roku szkolnego, regulaminy szkolne, wymagania edukacyjne

 

2

 

26 listopada 2019

 

 

osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

3

19 grudnia 2019

konsultacje, /klasy maturalne osiągnięcia uczniów sprawy bieżące/

 

4

 

24 stycznia 2020

 

podsumowanie półrocza osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące wyniki klasyfikacji śródrocznej

 

5

 

16 kwietnia 2020

 

klasyfikacja roczna//klasy  maturalne//,osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

 

6

 

21 maja 2020

 

osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

7

 

indywidualne spotkania  rozmowy wychowawców klas

konsultacje

 

 

 

UWAGA! Spotkania wychowawców z rodzicami uzupełniają cotygodniowe konsultacje nauczycieli przedmiotów dla rodziców i uczniów wg harmonogramu upublicznionego na stronie internetowej szkoły.