HARMONOGRAM KONSULTACJI

...

PONADGIMNAZJALNYCH W RYGLICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I PÓŁROCZE/SEMESTR

 

LP

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

PRZEDMIOT

TERMINY KONSULTACJI

GODZINY KONSULTACJI

1

ANNA ADAMCZYK

FIZYKA

PIĄTEK

10.30 – 11.15

2

RAFAŁ BACZYŃSKI

BIOLOGIA

PONIEDZIAŁEK

12.00 – 12.45

3

DOROTA BIELEŃ

JĘZYK NIEMIECKI, DORADCA ZAWODOWY

PIĄTEK

7.50 – 8.35

4

ANNA BURGIELSKA DŁUGOSZ

JĘZYK ANGIELSKI

CZWARTEK

10.20 – 11.00

5

JACEK CHODAŃ

HISTORIA

ŚRODA

16.00 – 17.00

6

SWITŁANA CIOCHOŃ

JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA

9.30 – 10.15

7

LUCYNA DOLECIŃSKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

PONIEDZIAŁEK

9.30 – 10.15

8

KATARZYNA GALAS-WOLSKA

PEDAGOG SZKOLNY

CZWARTEK

8.15 – 9.00

9

PIOTR GROCHOLA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

PONIEDZIAŁEK

13.50 – 14.35

10

ANNA IWANIEC

MATEMATYKA

CZWATREK

13.00 - 13.45

11

RENATA IWANIEC

BIBLIOTEKARZ

CZWARTEK

12.15 – 12.50

12

MARTA MATEROWSKA

MATEMATYKA

PIĄTEK

11.10 – 11.50

13

HALINA MICHALIK

JĘZYK POLSKI

WTOREK

11.05 – 11.55

14

 

MARIA MIKRUT

RELIGIA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ŚRODA

13.00 – 13.45

15

ARKADIUSZ NOWAK

GEOGRAFIA
PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

PIĄTEK

12.10 – 12.55

16

STANISŁAWA PĘCAK

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

CZWARTEK

8.05 – 8.45

17

KRZYSZTOF PŁACZEK

PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

WTOREK

8.00 – 8.45

18

 

MAGDALENA PIĄTEK

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PONIEDZIAŁEK

10.15 – 11.00

19

URSZULA SKOWRON

JĘZYK MIGOWY

ŚRODA

16.45 – 17.10

20

EWA STAŃCZYK - KUKLA

MATEMATYKA

PONIEDZIAŁEK

16.20 – 17.10

21

ŁUKASZ SYSŁO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ŚRODA

14.40 – 15.25

22

ŁUKASZ SZCZEPANIK

RELIGIA

WTOREK

9.30 – 10.15

23

JANUSZ SZCZĘCH

WYCHOWANIE FIZYCZNE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PIĄTEK

7.15 – 8.00

24

WIOLETTA TOKARSKA

WOS
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PIĄTEK

10.20 – 11.05

25

EWA WÓJCIK

JĘZYK POLSKI
BIBLIOTEKARZ

PIĄTEK

11.55 – 12.40

26

BARBARA WÓJTOWICZ-MACHOTA

TYFLOPEDAGOG
OLIGOFRENOPEDAGOG

ŚRODA

14.35 – 15.10

27

STANISŁAWA ZELEK

CHEMIA
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

WTOREK

13.45 – 14.30