ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH1

...

 

Lp.

Termin realizacji

Tematyka

1

28 sierpnia 2018,
31 sierpnia 2018

organizacja roku szkolnego, przydział czynności

2

wg harmonogramu

rady szkoleniowe

3

13 września 2018

zatwierdzenie dokumentacji szkolnej wynikający z organizacji roku szkolnego

4

20 grudnia 2018

klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

5

10 stycznia 2019

klasyfikacja śródroczna uczniów i słuchaczy

6

31 stycznia 2019

podsumowanie pracy

7

12  kwietnia 2019

klasyfikacja klas  maturalnych

8

13 czerwca 2019

klasyfikacja uczniów i słuchaczy

9

27 czerwca 2019

podsumowanie pracy szkoły