PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH

...

Harmonogram rad pedagogicznych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Lp.

Termin realizacji

Tematyka

1

30 sierpnia 2017

1 września

organizacja roku szkolnego, przydział czynności

2

wg harmonogramu

rady szkoleniowe

3

 

14 września 2017

zatwierdzenie dokumentacji szkolnej wynikający z organizacji roku szkolnego

4

21 grudnia 2017

klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

5

25 stycznia 2018

klasyfikacja śródroczna uczniów i słuchaczy

6

8  lutego 2018

podsumowanie pracy

7

19  kwietnia 2018

klasyfikacja klas  maturalnych

8

14 czerwca 2018

klasyfikacja uczniów i słuchaczy

9

28 czerwca 2018

Podsumowanie pracy szkoły