KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

Szkolenie nt. bezpieczeństwa

...

Aspirant sztabowy Jerzy Kuczkowski - kierownik Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili dziś wśród uczniów pogadankę. W ramach spotkania młodzież z dużą uwagą i zaciekawieniem wysłuchała wykładu na temat skutków prawnych wynikających z nie przestrzegania przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków. W trakcie spotkania przedstawiono również młodzieży założenia ogólnospołecznej kampanii pod nazwą „NIE REAGUJESZ, AKCEPTUJESZ” oraz „JESTEM KIBICEM PRZEZ duże K”.