Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

NASI STYPENDYŚCI

...

NASI STYPENDYŚCI

„Ważne jest by nigdy nie przestać pytać.
Ciekawość nie istnieje bez przyczyny.
Wystarczy, więc jeśli spróbujemy zrozumieć,
choć trochę tej tajemnicy każdego dnia.
Nigdy nie trać świętej ciekawości.
Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć”.

A. Einstein


Nasza szkoła jest niewielka placówką, dlatego każdy uczeń zarówno wybitny, jak i słabszy może liczyć na indywidualne podejście. Młodzież ma możliwość wszechstronnego rozwoju na różnych dziedzinach wiedzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych czy uczestnictwo w kołach zainteresowań. Każdego roku doceniani są nasi prymusi za wybitne osiągnięcia, wzorową postawę uczniowską oraz reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, powiecie, województwie i Polsce.
Najbardziej prestiżowym wyróżnieniem jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które może otrzymać tylko jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły. W tym roku szkolnym wyróżnieniem tym mogą cieszyć się: Justyna Ryczek z kl. III LO oraz Mateusz Kamionka z kl. III TI. Również powiat Tarnowski inwestuje w „perełki wśród młodzieży” i docenia wysiłek intelektualny i sportowy. Stypendia Rady powiatu w bieżącym roku szkolnym otrzymali: Piotr Golec kl. IV TI, Jadwiga Janiga kl. III TŻ, Kinga Kumięga kl. III TŻ, Barbara Stańczyk kl. III TŻ, Justyna Ryczek kl. III LO, Mateusz Kamionka kl. III TI, Tomasz Król kl. III LO, Kinga Kiermasz kl. II TŻ, Anna Stańczyk kl. II TŻ
Nie brak też wsparcia dla młodzieży ze strony instytucji kościelnych. W naszej diecezji prężnie działa Fundacja im. abp. Jerzego Ablewicza, która wspiera zdolną młodzież. W szeregach stypendystów tej fundacji są co roku również nasi uczniowie: Justyna Łątka kl. II TŻ, Urszula Kipias kl. II TŻ, Aneta Cius kl. II TŻ, Kinga Kiermasz kl. II TŻ, Piotr Golec kl. IV TI, Justyna Ryczek kl. III LO.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i tych w życiu prywatnym.