ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA JANA ABRAMOWICZA

...

8 listopada w Sali Teatralnej w Kuratorium Oświaty w Krakowie miało miejsce wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Stypendia trafiły do najlepszych uczniów szkół, którzy mieli szczególne osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym oraz sportowym, ponadto wyróżniają się szerokimi zainteresowaniami i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Mamy zaszczyt poinformować, że w tym roku szkolnym w naszej szkole Stypendystą tej prestiżowej nagrody jest Jan Abramowicz – uczeń klasy II technikum. Dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych składają Janowi Abramowiczowi serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów.