Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Młodzi, zdolni i pracowici - nasi stypendyści

...

Każdego roku nasz szkoła może szczycić się nowymi stypendystami. Uczniowie technikum uzyskują stypendium Prezesa Rady Ministrów, a najzdolniejsi również Stypendia Powiatu Tarnowskiego.

Przypominamy, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać jeden uczeń z danego typu szkoły, natomiast Powiat Tarnowski docenia uczniów za wyniki nauczania i tutaj średnia ocen co najmniej 5,0 oraz za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki czy sportu co najmniej na poziomie wojewódzkim.

W tym roku stypendium Prezesa rady Ministrów po raz kolejny otrzymał Damian Pogoda uczeń klasy IV technikum informatycznego.

Stypendia Powiatu Tarnowskiego uzyskało sześciu uczniów:

Anna Małecka – klasa III ZSZ, fryzjer

Tadeusz Piątek – klasa III ZSZ, monter izolacji przemysłowych

Jan Abramowicz – klasa I technik informatyk

Marcin Psioda - klasa II technik informatyk

Adam Kulas – klasa III technik informatyk

Damian Pogoda klasa IV technik informatyk

Jak podkreśla dyrektor szkoły mgr inż. Janusz Szczęch chcemy, aby tych wyróżnionych było coraz więcej, bo to nasza radość, nasza promocja i również nasz sukces. Bardzo cieszy praca z uczniami ambitnymi, sumiennymi, twórczymi i skromnymi. Dla stypendystów to mała nagroda i efekt ciężkiej pracy, która ma zaprocentować w przyszłości. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły mobilizacja do wysiłku, który jest doceniany na zewnątrz.