ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Damiana Pogody

...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia otrzymują  najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły - Damian Pogoda z klasy 2 technikum (kierunek informatyka).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać tylko jeden uczeń danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a z innych co najmniej dobre. Stypendium wynosi około 2600 zł.

ZOBACZ TAKŻE: Stypendyści w naszej szkole