KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

GASTRONOMIA-TEORIA W PRAKTYCE

...

Przygotowanie i obsługa przyjęć i bankietów to bezpośrednie wykorzystanie naszej wiedzy i umiejętności w praktyce.