Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w ZSP w Ryglicach

...

Krew jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi. Pragnąc wdrażać w życie szlachetne idee honorowego krwiodawstwa, 19 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach zorganizowana została akcja zbiórki krwi „I Ty możesz uratować komuś życie”.

Na apel o włączenie się do akcji odpowiedziało 38 osób, spośród których 31 po wypełnieniu kwestionariusza osobowego i zbadaniu krwi oraz weryfikacji stanu zdrowia, oddało krew.

Pomimo tego, iż liczba polskich krwiodawców wynosi około pół miliona, to wciąż za mało. Co 15 sekund ktoś potrzebuje krwi, więc dosłownie każdy może uratować komuś życie. Wystarczy podarować krew, go krwiodawca to człowiek, który w sensie dosłownym ratuje życie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły chęć pomocy oraz honorowym krwiodawcom za Waszą postawę oraz wkład w realizację szczytnych i humanitarnych idei mających na celu ochronę największej wartości jaką jest ludzkie życie.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w tak piękną akcję na rzecz wspólnego niesienia pomocy oraz już dziś deklarujemy jej kontynuację.