2-1.jpg

PODZIĘKOWANIE dla HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

...

„Człowiek jest tyle wart

ile może pomóc drugiemu”

 

PODZIĘKOWANIE

dla

HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 

Idea Honorowego Krwiodawstwa jest szczególnym wyrazem troski o życie
i zdrowie drugiego człowieka. Ofiarowujecie najcenniejszy z darów – własną krew. Możecie i powinniście być dumni z bezinteresowności i gorących serc, bo nie ma większej wartości niż ludzkie życie.

 

Proszę o przyjęcie wyrazów podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności
w pracy zawodowej oraz satysfakcji z niezwykle szlachetnej działalności niesienia pomocy potrzebującym. Niech wytrwałość w pełnieniu szczególnej służby jaką jest ratowanie zdrowia i życia będzie świadectwem czerwonokrzyskiego Humanitaryzmu.

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSP w Ryglicach

mgr inż. Janusz Szczęch