ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

PODZIĘKOWANIE dla HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

...

„Człowiek jest tyle wart

ile może pomóc drugiemu”

 

PODZIĘKOWANIE

dla

HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 

Idea Honorowego Krwiodawstwa jest szczególnym wyrazem troski o życie
i zdrowie drugiego człowieka. Ofiarowujecie najcenniejszy z darów – własną krew. Możecie i powinniście być dumni z bezinteresowności i gorących serc, bo nie ma większej wartości niż ludzkie życie.

 

Proszę o przyjęcie wyrazów podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności
w pracy zawodowej oraz satysfakcji z niezwykle szlachetnej działalności niesienia pomocy potrzebującym. Niech wytrwałość w pełnieniu szczególnej służby jaką jest ratowanie zdrowia i życia będzie świadectwem czerwonokrzyskiego Humanitaryzmu.

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSP w Ryglicach

mgr inż. Janusz Szczęch