Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

POROZUMIENIE Z UNIWERSYTETEM PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE

...

W listopadzie nasza szkoła podpisała porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Naszą szkołę reprezentował Pan Dyrektor mgr inż. Janusz Szczęch, a Uniwersytet Pedagogiczny - Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. W ramach tego porozumienia będą przeprowadzane badania naukowo-dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne w szkole.  Nauczyciele będą mogli doskonalić warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach służących aktualizacji wiedzy i umiejętności. Porozumienie zakłada również praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w naszej szkole.