2-1.jpg

W naszej szkole 2 nowe projekty z programu ERASMUS+

...

W wielką radością informujemy, że jako jedyna szkoła w powiecie otrzymaliśmy dwa NOWE granty na realizację projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.

Projekty realizowane są na  1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 z sektora Edukacja Szkolna -  Akcja 2 -  Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół(KA229).

Łączna kwota dofinansowania to 53 340 E. Bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie naszej szkoły a pośrednimi Rodzice, uczniowie ościennych szkół i środowisko lokalne.