ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

XVIII Dzień Papieski

...

W tym roku Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa". Była to okazja do przypomnienia rocznic związanych z życiem naszego Świętego Patrona – 60. rocznicy sakry biskupiej i 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Temat hasła zaczerpnięto wprost z dramatu Karola Wojtyły – „Promieniowanie ojcostwa”, ale też pojawia się w późniejszych książkach: „Wstańcie, chodźmy!” oraz „Pamięć i tożsamość”.