4-1.jpg

XVIII Dzień Papieski

...

W tym roku Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa". Była to okazja do przypomnienia rocznic związanych z życiem naszego Świętego Patrona – 60. rocznicy sakry biskupiej i 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Temat hasła zaczerpnięto wprost z dramatu Karola Wojtyły – „Promieniowanie ojcostwa”, ale też pojawia się w późniejszych książkach: „Wstańcie, chodźmy!” oraz „Pamięć i tożsamość”.