Dni otwarte 2018

...

W ramach przygotowanej na ten rok akcji rekrutacyjnej ZSP Ryglice gościło w murach szkoły gimnazjalistów wraz z opiekunami. Gimnazjaliści stanęli przed podjęciem jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu, muszą dokonać wyboru szkoły. Czas bardzo szybko płynie i ani się obejrzą, a będą wakacje.

Dlatego też tradycją od wielu już lat stało się organizowanie „Dni Otwartych” dla wszystkich gimnazjalistów III klas, którzy przyjęli zaproszenie, by odwiedzić mury szkoły.

Tegoroczna edycja „Dni Otwartych” zaprezentowała młodym ludziom bogatą ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny 2018/2019. Przygotowano dużo ciekawych atrakcji, quizów, konkursów, przewidziano upominki i nagrody dla gości.

Grono uczniów i opiekunów przywitał dyrektor szkoły Janusz Szczęch. „Dni Otwarte” zostały wykorzystane do zaprezentowania prowadzonej działalności edukacyjnej, bazy dydaktycznej oraz jej licznych atutów. Były także okazją do przybliżenia dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Budynek szkoły został na ten dzień specjalnie przygotowany, by umożliwić odwiedzającym dokładne zapoznanie się z proponowanymi możliwościami nauki.

Podczas „Dni Otwartych” organizatorzy zaproponowali nową, rozbudowaną ofertę edukacyjną, której opis poprzedzony został pokazem multimedialnym o kierunkach kształcenia.

Były także pokazy multimedialne przygotowane przez uczniów, którzy odbywali zagraniczną wymianę w ramach projektu Erasmus+, w którym szkoła bierze czynny udział.

Po uroczystym otwarciu imprezy oraz przedstawieniu oferty edukacyjnej szkoły gimnazjaliści wyruszyli na spacer po szkole, podczas którego odwiedzili stanowiska zawodowe, znajdujące się w salach lekcyjnych.

Jan Abramowicz, uczeń klasy II technik informatyk