KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

ŚWIĄTECZNA KARTKA 2019

...

Samorząd uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, którzy włączyli się w akcję charytatywną "Świąteczna kartka" organizowaną po raz kolejny w naszej szkole na rzecz stowarzyszenia sursum corda.