2-1.jpg

Współczesne uzależnienia młodzieży

...

8 i 9 marca 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem policji, serż. sztab. Mariuszem Nalepą. Tematem prelekcji było przedstawienie zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, mechanizmów powstawania uzależnienia i konsekwencjach prawnych. Najbardziej rozpowszechnione uzależnienia szerzące się wśród młodzieży to alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Skala tych zjawisk jest niepokojąca, dlatego celowym jest przypominanie o tym przy każdej nadarzającej się okazji.

Okres dojrzewania to często czas konfliktów z rodzicami, nauczycielami, czas podważania autorytetów. Wówczas stają się bardzo ważne kontakty z rówieśnikami. Właśnie wtedy młodzi ludzie podejmują decyzje o spróbowaniu alkoholu, papierosów, narkotyków. Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po używki należy zwiększać świadomość młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji, a także propagować zdrowy styl życia.

Podczas spotkania omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z internetu, w celu zwiększenia świadomości młodzieży na temat zagrożeń – w tym cyberprzemocy i cyberuzależnienia. Zobacz prezentację