ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Szybcy na torze – bezpieczni na drodze

...

Z udziałem znanych kierowców rajdowych: Karola Basza i Adama Gładysza, 17 grudnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, podsumowano III edycję projektu „Szybcy na torze – bezpieczni na drodze. - III edycja” w okresie WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2015 r. W ramach projektu w okresie od września do grudnia 2015 roku przeprowadzono szereg przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konferencja była okazją do podsumowania i weryfikacji dotychczasowych działań oraz nagrodzenia zwycięzców konkursu grupowego w tym także uczennic naszej szkoły.

W pierwszej części konferencji przedstawiciele KMP w Tarnowie i Nowym Sączu przedstawili prezentacje nt. zachowań młodych kierowców na drodze, nawiązując do współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Passe-Partout przy tegorocznej, III edycji projektu „Szybcy na torze – bezpieczni na drodze”.

Druga część konferencji poświęcona była spotkaniu dla młodzieży z jednymi z najwybitniejszych polskich kierowców, wielokrotnymi Mistrzami Polski: Karolem Baszem i Adamem Gładyszem. Więcej tutaj