ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji honorowego krwiodawstwa

...

W dniu 13.10.2016r. w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez Panią Wiesławę Pyzik i Panią Annę Nasiadkę dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji honorowego krwiodawstwa. W zajęciach brali udział uczniowie z oddziału pierwszego Technikum.