2-1.jpg

Zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji honorowego krwiodawstwa

...

W dniu 13.10.2016r. w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez Panią Wiesławę Pyzik i Panią Annę Nasiadkę dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji honorowego krwiodawstwa. W zajęciach brali udział uczniowie z oddziału pierwszego Technikum.