Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Trzecie miejsce w Polsce dla ucznia – Tomasza Bęben z technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach

...

23 maja 2018r. w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa podczas Forum Technologii Bankowości. Uczestnicy finału wyłonieni spośród blisko 3 000 uczniów szkół ponagimnazjalnych z całej Polski odpowiadali na pytania z zakresu gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwa.

Uczeń klasy III technikum informatycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach, Tomasz Bęben, zdobył trzecie miejsce w Polsce. Ucznia do konkursu przygotowywał nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych – mgr. inż. Krzysztof Płaczek.

Uczeń otrzymał wartościowe nagrody rzeczowe oraz został zaproszony ze swoim nauczycielem na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną w Warszawie. Podczas tej wizyty odwiedzą wybrane ministerstwa m. in. cyfryzacji, finansów oraz instytucje i firmy związane
z obszarem IT i cyberbezpieczeństwem.

Oprócz konkursu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Partnerów Projektu: Microsoft, IBM, BZ WBK i porozmawiali o zaangażowaniu tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz codziennej działalności na rzecz edukacji młodzieży.

Konkurs realizowany był w ramach Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Organizatorami jest Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych i Warszawski Instytut Bankowości. Patronami wydarzenia są Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.