4-1.jpg

Trzecie miejsce w Polsce dla ucznia – Tomasza Bęben z technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach

...

23 maja 2018r. w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa podczas Forum Technologii Bankowości. Uczestnicy finału wyłonieni spośród blisko 3 000 uczniów szkół ponagimnazjalnych z całej Polski odpowiadali na pytania z zakresu gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwa.

Uczeń klasy III technikum informatycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach, Tomasz Bęben, zdobył trzecie miejsce w Polsce. Ucznia do konkursu przygotowywał nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych – mgr. inż. Krzysztof Płaczek.

Uczeń otrzymał wartościowe nagrody rzeczowe oraz został zaproszony ze swoim nauczycielem na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną w Warszawie. Podczas tej wizyty odwiedzą wybrane ministerstwa m. in. cyfryzacji, finansów oraz instytucje i firmy związane
z obszarem IT i cyberbezpieczeństwem.

Oprócz konkursu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Partnerów Projektu: Microsoft, IBM, BZ WBK i porozmawiali o zaangażowaniu tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz codziennej działalności na rzecz edukacji młodzieży.

Konkurs realizowany był w ramach Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Organizatorami jest Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych i Warszawski Instytut Bankowości. Patronami wydarzenia są Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.