KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

Kacper Świeca w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”

...

Konkurs w formie testu został przeprowadzony w dniu 26 listopada 2019 r. Test opracowany był przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej. Test był rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego znajdującego się na odwrocie karty odpowiedzi. Dziesięć pytań testowych było związanych z wykorzystaniem załączonej kolorowej mapy. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2020 r. Zobacz pytania przykładowe