KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

...

7 marca uczeń klasy III Technikum Informatycznego Jan Abramowicz reprezentował naszą szkołę w Etapie Okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „ Trendy na rynku kapitałowym”.

Olimpiada odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Organizacja Olimpiady Przedsiębiorczości ma służyć kształtowaniu wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych, doskonaleniu u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

Głównym celem Olimpiady Przedsiębiorczości jest tworzeniu pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, oraz zachęcanie  do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Była to wyjątkowo praktyczna i pożyteczna lekcja przedsiębiorczości. Życzymy dalszych sukcesów.