ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zajęcia pozalekcyjne

 1. Szkolny Klub HDK
 2. Szkolny Klub Wolontariuszy
 3. Szkolny Klub Jeździecki
 4. Koło muzyczne
 5. Koło geograficzne dla maturzystów
 6. Koło chrześcijańskie
 7. Koło piłkarskie
 8. Liga Strzelecka
 9. Zajęcia fakultatywne - język polski
 10. Zajęcia fakultatywne - język angielski
 11. Zajęcia fakultatywne - matematyka
 12. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie -  T.6 i T.15 – dla uczniów technik żywienia i usług gastronomicznych
 13. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie – E.12 – technik informatyk
 14. Zajęcia dodatkowe - podstawy administrowania systemem Linux
 15. Język niemiecki techniczny – zajęcia dodatkowe dla monterów
 16. Zajęcia dodatkowe z podstaw przedsiębiorczości