KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

ZBIERAJ! BATERIE I TELEFONY

...

Nasza szkoła w ramach projektu  „Let´s get green - raising the awareness of ecological problems” z programu Erasmus+ nawiązała współpracę z firmą BIOSYSTEM S.A., a tym samym włączyła się w ogólnopolski program ekologiczny „ZBIERAJ! - baterie i telefony”.

Program ma na celu kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych postaw i nawyków, poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Otrzymaliśmy materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Od dzisiaj w naszej szkole bezterminowo trwa ta akcja. Mamy nadzieję, że poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczniowie przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego.