KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

LOGO PROJEKTU „Let´s get green - raising the awareness of ecological problems”

...

Projekt logo został przygotowany przez partnerów z Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Turcji i przez naszą szkołę.

Glosowanie miało miejsce na e-twiningu i ostatecznie wygrało logo przygotowane przez uczniów z niemieckiej szkoły. Gratulujemy