ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

‘HEALTHY EATING RULES”

...

‘HEALTHY EATING RULES”- lekcja w ramach projektu „Cook healthy-eat healthy-live healthy” z programu Erasmus +


Piątego października, uczennice III klasy technikum żywienia przygotowały lekcję w ramach projektu “Cook healthy-eat healthy- live healthy” dla uczniów I klasy tego samego profilu.

Anna Leszkiewicz przedstawiła cele projektu oraz opowiedziała o działaniach, które zostały zrealizowane do tej pory, kładąc szczególny nacisk na  dwie wymiany uczniów, które miały miejsce w Fatimie i Satu Mare.

Natalia Galas i Klaudia Małecka zaprezentowały zasady zdrowego żywienia, sposoby walki z otyłością i stresem a także ważność uprawiania sportu w codziennym życiu.

Doświadczenia uczennic, które brały udział w wymianach międzynarodowych oraz informacje na temat zdrowego stylu życia zachęciły naszych pierwszoklasistów do przyłączenia się do projektu i mamy nadzieję, do zweryfikowania swoich dotychczasowych nawyków żywieniowych i podjęcia większej aktywności fizycznej.

Dziękujemy za przygotowanie tej innowacyjnej i bardzo ciekawej lekcji i czekamy na kolejne inicjatywy!