3-1.jpg

REGULAMIN ERASMUS + „JUST BE HUMANS! ..."

...

Realizowany w naszej szkole od 1.09.2018 do 31.08.2020

Koordynator: Węgry

Szkoły partnerskie: Włochy, Portugalia, Turcja, Polska

Kwota dofinansowania: 26 565 E

Planowane są 4 międzynarodowe spotkania młodzieży w Portugalii, Polsce, we Włoszech i na Węgrzech oraz jedno spotkanie robocze nauczycieli w Turcji.

CELE PROJEKTU:

- efektywniejsze podejście do problemu przemocy i dyskryminacji w szkole;

- wymiana dobrych praktyk i doświadczeń

- rozwinięcie wspólnej strategii zapobiegania przemocy;

- promowanie opiekuńczości, szacunku i tolerancji;

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu;

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i interkulturowych

- uczenie tolerancji i otwartości na inne kultury

- stworzenie kontekstu uczenia się od rówieśników

- zachęcanie do wyrażania swoich opinii i kreatywności

- podniesienie prestiżu szkoły

REGULAMIN TUTAJ